Kategórie

informácie

Ochrana osobných údajov


Správca osobných údajov


Zodpovedným správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ - Jakub Solčany, IČO: 01673025, so sídlom na adrese Sochorova 44, 616 00, Brno, Fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, (ďalej len "Správca" alebo "Prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje Správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Minská 97, 616 00 Brno, adresa elektronickej pošty gdpr@galanteria-eshop.sk.

Zabezpečenie osobných údajov


Prevádzkovateľ je zaviazaný k ochrane a zabezpečenie vašich osobných údajov. Ak nám pri objednávaní výrobkov alebo služieb oznámite svoje osobné údaje, môžete si byť istí, že ich použijeme iba pre zaistenie a udržiavanie kontaktu medzi vašou osobou a Prevádzkovateľom. Ak nebudeme mať váš súhlas alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, nebudeme zdieľať vaše osobné dáta, ktoré nám poskytnete online.Správce považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zabezpečuje za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré zákazník Správcovia poskytne, sú spracované automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

 

Aké údaje zhromažďujeme


Správca spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti uzavretím zmluvy, resp. dokončením objednávky. Medzi tieto údaje patria najmä meno, priezvisko, adresa, platobné údaje, telefón a e-mailová adresa.

Prečo tieto údaje zhromažďujeme


Prevádzkovateľ bude zhromažďovať a používať vaše osobné údaje len s vaším vedomím a súhlasom, a to pre objednávanie, prípadne následné používanie produktov a služieb. Môžeme používať vaše údaje pre účely súvisiace s poskytovaním služieb vašej osobe, čo zahŕňa spracovanie objednávok, uzavretie zmluvy, poskytovanie služieb a produktov, prípadne informácií, ktoré žiadate či odpoveďou na vaše sťažnosti alebo otázky.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov


Prevádzkovateľ získava váš dobrovoľný súhlas so zaradením poskytnutých údajov do databázy spoločnosti a ich ďalším spracovaním registráciou na našich stránkach. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje (akékoľvek informácie, podľa ktorých možno identifikovať vašu osobu), buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako nášho zákazníka.